Błogosławieństwo pokarmów wielkanocnych

W Wielką Sobotę od godzimy 7:00 wierni adorowali Najświętszy Sakrament w symbolicznym grobie. Od tej godziny też trwała spowiedź. Natomiast od 9:00 księża błogosławili pokarmy. W samo południe zgromadziło się bardzo dużo dzieci. Po krótkiej rozmowie z nimi, ks. Krzysztof pokropił wodą święconą koszyczki i zaprosił do adoracji. Modlitwę z dziećmi prowadziła p. Ania Puzoń.