Uroczystości patriotyczne – 3.05.2018

W czwartek, 3 maja, o godzinie 10:30 ks. prob. Wiesław Bajger sprawował uroczystą Eucharystię w intencji naszej Ojczyzny. Modlił się wspólnie z ks. Dariuszem Lerchem z parafii ewangelicko – augsburskiej, który po Komunii wygłosił Słowo Boże.

W kościele obecni byli przedstawiciele Władz Miasta z burmistrzem Ireneuszem Szarcem na czele, przedstawiciele służb mundurowych, kombatanci i poczty sztandarowe. Rangę uroczystości podnosiła orkiestra, która na koniec Mszy św. zagrała Boże coś Polskę. Potem wyruszył pochód pod Pomnik Pamięci Narodowej. Tam po przemówieniu Burmistrza przedstawiciele różnych grup składali kwiaty.

Kazanie pastora Dariusza Lercha

Błogosławiony naród, którego Bogiem jest Pan, Lud, który wybrał sobie na dziedzictwo. W nim bowiem raduje się serce nasze, Bo zaufaliśmy jego świętemu imieniu. Niech spocznie na nas łaska twoja, Panie, Ponieważ w tobie mamy nadzieję!  (Ps 33, 12.21.22)

Drogie siostry i bracia w Jezusie Chrystusie! Obchodzimy uroczyście Narodowe Święto 3 Maja – nawiązujące do uchwalenia w tym dniu w roku 1791 pierwszej w Europie, a drugiej na świecie konstytucji.  

To był prawdziwie radosny moment – uwieńczenie wielu lat starań o gruntowną reformę upadającego państwa. I choć ustawa rządowa, zwana Konstytucją 3 Maja, funkcjonowała zaledwie kilkanaście miesięcy, zapisała się na trwałe w historii Polski, w świadomości historycznej kolejnych pokoleń Polaków, a także w historii Europy, która coraz bardziej fakt ten dzisiaj odkrywa i docenia.

Świętujemy radosny moment naszej historii w rozwijającej się współczesnej Polsce. W Polsce – niepozbawionej oczywiście napięć i konfliktów – ale wolnej i niepodległej. Zanim w kontekście tego święta pojawi się miejsce na jakiekolwiek „ale”,, postarajmy sobie uświadomić, po pierwsze – fakt że dziś przede wszystkim jest miejsce na radość i wdzięczność. A po drugie że jako chrześcijanie pragniemy pamiętać o Bożym działaniu pośród nas. O tym że Bóg jest Stwórcą, Panem i Wybawicielem. To co posiadamy zawdzięczamy Bogu Wszechmogącemu.

Zatem dziękujmy Bogu za Konstytucję, za to że pomimo wojen i rozbiorów znów mogliśmy stać się wolni. Ten państwowy akt prawny stoi na straży wolności i godności obywatela państwa, z założenia jest też gwarancją praw człowieka. Czyli systematyzuje życie społeczne i polityczne narodu.

Zaś dzisiejszy fragment Psalmu – Błogosławiony naród, którego Bogiem jest Pan – mówi o innej rzeczywistości, o rzeczywistości duchowej. Ojciec Kościoła – Augustyn z Hippony głosił tezę, że jeśli Bóg jest na pierwszym miejscu, to wszystko jest na właściwym miejscu. Oczywiście potrzebujemy zasad wyznaczonych przez państwo i jak najbardziej mamy ich przestrzegać, musimy jednak pamiętać o tym, że trzeba najpierw słuchać Boga, a dopiero potem ludzi.

Zasady Boże właściwie rozumiane i stosowane w naszym życiu w wielu przypadkach pomagają nam być jeszcze lepszymi obywatelami kraju w którym żyjemy. A żyjemy w błogosławionym czasie, gdzie pomimo przeróżnych zawirowań obyczajowych, możemy, swobodnie wyznawać naszą chrześcijańską wiarę. Wielu chrześcijan na świecie boryka się z prześladowaniami, a nawet ginie za przekonania religijne. Statystyki donoszą, że chrześcijaństwo na świecie nie było nigdy tak prześladowane jak obecnie.

Dlatego dzisiejszego, szczególnego dnia dziękujmy Bogu za wolność, jaką mamy w naszym kraju i nie zapomnijmy w naszej modlitwie o tych, którzy do tej wolności tęsknią, którzy wiele by dali, by móc swobodnie chodzić do kościoła albo czytać Pismo Święte w swojej Ojczyźnie. Módlmy się o to, by dobry Bóg nam błogosławił, by rządzący nigdy nie zapomnieli o wartościach i zasadach Bożych opartych przede wszystkim na miłości do Boga i drugiego człowieka. Drogie siostry i bracia w Jezusie Chrystusie, gromadząc się dziś w tym ekumenicznym gronie nie musimy ukrywać tego, że wiele nas dzieli, nie musimy na siłę doszukiwać się wspólnych cech.

Ale dziś najważniejsze jest to że łączy nas Jeden i ten sam Bóg, w trójcy jedyny, który zesłał swojego syna na świat, aby zbawić ludzkość i łączy nas umiłowanie naszej ziemskiej ojczyzny. Dziś w tym szczególnym dla naszego narodu dniu chcę wszystkich tu obecnych wezwać do tego, abyśmy codziennie prosili Pana Boga o mądrość i miłość, abyśmy zawsze stawiali Boga na pierwszym miejscu w życiu i abyśmy nigdy nie wstydzili się Ewangelii Chrystusowej, nie ulegali pokusom, nie zgadzali się kompromisy, które umniejszają Boże dzieło pośród nas. Bo jak mówi psalmista: Błogosławiony naród, którego Bogiem jest Pan.

Życzę nam wszystkim, byśmy byli takim właśnie błogosławionym narodem, którego Bogiem jest Pan! Amen.