Przyjęcie ministrantów – 17.06.2018

W niedzielę na Mszy św. o godz. 1030 sześciu chłopców zostało uroczyście przyjętych do grona ministrantów. Po kazaniu, które skierowane było głównie do dzieci, ks. Krzysztof pobłogosławił chłopców, nałożył każdemu z osobna kołnierz ministrancki, a oni złożyli przyrzeczenie ministranckie.

Zanim zostali ministrantami przez pewien okres czasu widzieliśmy ich przy ołtarzu jako kandydatów. Mamy nadzieję, że śladem tych chłopaków pójdą inni i już nigdy nie zabraknie ministranta przy ołtarzu.

Warto otoczyć naszych ministrantów modlitwą o Boże błogosławieństwo dla nich i o wytrwałość w tej służbie.