BŁOGOSŁAWIENIE POKARMÓW ORAZ WIGILIA PASCHALNA

W Wielką Sobotę od godzimy 7:00 wierni adorowali Najświętszy Sakrament w symbolicznym grobie. Od tej godziny też trwała spowiedź. Natomiast od 9:00 księża błogosławili pokarmy. W samo południe zgromadziło się bardzo dużo dzieci. Po krótkiej rozmowie z nimi, ks. Krzysztof pokropił wodą święconą koszyczki i zaprosił do adoracji. Modlitwę z dziećmi prowadziła p. Ania Puzoń.

Natomiast to, co w tym dniu najważniejsze, rozpoczęło się o godzinie 20:00 na dziedzińcu kościelnym, gdzie został poświęcony ogień, po czym procesja przeszła z zapalonym paschałem do nieoświetlonego kościoła. Po trzykrotnym śpiewie kapłana: Światło Chrystusa i odpowiedzi wiernych: Bogu niech będą dzięki - wszyscy zgromadzeni zapalili swe świece od świętego płomienia. Liturgia światła zakończyła się odśpiewaniem przez ks. Krzysztofa tzw. Orędzia Paschalnego (łacińskie Exsultet), czyli modlitwy dziękczynno-uwielbiającej, która wysławia łaskę zbawienia. Kolejną częścią była Liturgia słowa Wigilii Paschalnej, składająca się z dziewięciu czytań, przeplatanych psalmami i modlitwą. Po zakończeniu czytań i po radosnym Alleluja, odśpiewanym po raz pierwszy od czterdziestu dni, wysłuchaliśmy Ewangelii o pustym grobie. Na zakończenie Liturgii Słowa usłyszeliśmy homilię, którą wygłosił ks. Krzysztof. Śpiewem Litanii do Wszystkich Świętych rozpoczęła się Liturgia Chrzcielna - została poświęcona woda chrzcielna, odnowiliśmy przyrzeczenia chrzcielne, został ochrzczony Michał Krzysztof Puzoń, a potem wszyscy zostaliśmy pokropieni wodą święconą. Na zakończenie Liturgii Chrzcielnej miała miejsce modlitwa wiernych. Dalsza część uroczystości przebiegała już tak, jak każda Msza św., a ukoronowaniem była Komunia św. Na koniec przeszliśmy w uroczystej procesji rezurekcyjnej dookoła kościoła, śpiewając radosne pieśni - wszak Chrystus już zmartwychwstał. Po powrocie do kościoła odśpiewaliśmy dziękczynne Te Deum oraz Raduj się, nieba Królowo... Ksiądz Proboszcz złożył wszystkim życzenia świąteczne, prosząc o przekazanie ich także osobom nieobecnym w świątyni, zwłaszcza chorym.


Spowiedź
PLAN STAŁEGO KONFESJONAŁU
ZOBACZ
Msze Święte
MSZE ŚWIETE
W niedzielę:
7:30; 9:00; 10:30 (dla dzieci); 12:00; 18:00

W tygodniu:
7:00; 8:30; 18:00
Kancelaria
KANCELARIA
W każdy dzień powszedni:
9:00 - 10:00

dodatkowo we wtorki i czwartki:
16:30 - 17:30
Adres
ADRES
ul. Daszyńskiego 15
43-450 Ustroń
Telefon
TELEFON
338542449
Email
E-MAIL
parafiaustron@gmail.com
POLECAMY:
Diecezja Bielsko-Żywiecka | Gość Bielsko-Żywiecki |
© Rzymskokatolicka Parafia pw. Św.Klemensa I, papieża i męczennika w Ustroniu 2017