DUSZPASTERZE

Ks. Wiesław Bajger - proboszcz W parafii od: 27.08.2016

Ks. Mirosław Szewieczek - wikariusz W parafii od: 26.08.2015

Ks. Krzysztof Adamski - wikariusz W parafii od: 26.08.2017

Ks. Rafał Greiff - rezydent W parafii od: 01.04.2001


Duszpasterze pochodzący z naszej Wspólnoty Parafialnej

br. Ryszard Dorda OFMCap

Urodził się 3 stycznia 1982 roku w Cieszynie.
W latach 1989 - 1997 uczęszczał do Szkoły Podstawowej nr 2 w Ustroniu, po ukończeniu której kontynuował naukę w Technikum Mechanicznym również w Ustroniu. Po szkole średniej podjął studia na Politechnice Śląskiej w Gliwicach, które ukończył w roku 2009.
W tym samym roku wstąpił do Krakowskiej Prowincji Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów. Pierwsze śluby zakonne złożył we wrześniu 2011 roku, a śluby wieczyste w marcu 2017. Dwa miesiące później przyjął święcenia diakonatu.
19 maja 2018 roku przyjął święcenia kapłańskie, z rąk biskupa Romana Pindla. Dzień później w naszym kościele, odprawił swoją prymicyjną Mszę Świętą.

o. Daniel Waszek OFM

Urodził się 12 czerwca 1974 roku w Cieszynie, ochrzczony został 14 lipca 1974 roku w kościele św. Klemensa w Ustroniu W 1981 roku rozpoczął naukę w Szkole Podstawowej nr 6 w Jastrzębiu Zdroju, a od 1983 roku w Szkole Podstawowej nr 1 w Ustroniu. 29 maja 1983 roku przystąpił do I Komunii św. w parafii Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła w Jastrzębiu Zdroju, a w 1989 roku przyjął sakrament bierzmowania w parafii św. Klemensa w Ustroniu.
Od 1989 do 1993 roku uczył się w Liceum Ogólnokształcącym im. Osuchowskiego w Cieszynie. W latach 1994 do 1999 studiował na Akademii Ekonomicznej w Krakowie.
Od września 2000 roku do września 2001 roku odbył postulat w Zakonie Ojców Franciszkanów w Chorzowie, zakończony obłóczynami i przybraniem imienia zakonnego Daniel. Od 2001 do 2002 roku odbył nowicjat w Miejskiej Górce, za kończony 31 sierpnia pierwszymi ślubami czasowymi, które złożył na ręce prowincjała Józefa Czury.
W 2002 roku rozpoczął studia teologiczne w Seminarium Ojców Franciszkanów w Panewnikach. W dniu 6 stycznia 2008 roku w Katowicach-Panewnikach złożył śluby wieczyste. 10 kwietnia 2008 roku otrzymał z rąk abp. Damiana Zimonia święcenia diakonatu. W dniu 12 marca 2009 roku dk. Daniel Waszek obronił pracę magisterską na Wydziale Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II i uzyskał tytuł magistra teologii. 30 kwietnia 2009 roku, w Katowicach-Panewnikach, z rąk abpa Damiana Zimonia, przyjął sakrament kapłaństwa, a 2 maja 2009 roku, w naszej parafii odprawił swoją mszę prymicyjną.
O. Daniel od września 2012 przez 4 miesiące był we wspólnocie w Bytomiu. Później został skierowany do Viareggio we Włoszech, gdzie pełni posługę kapelana szpitalnego.

o. Adam Langhammer SchP

Urodził się 23 czerwca 1978 roku w Bytomiu. Chrzest przyjął 16 lipca 1978 roku w parafii pod wezwaniem świętych Filipa i Jakuba w Żorach. Od sierpnia 1986 roku wraz z rodzicami i młodszym bratem zamieszkał w Ustroniu, gdzie rozpoczął naukę w drugiej klasie Szkoły Podstawowej nr 2. 17 maja 1987 przystąpił do I Komunii Świętej. Sakrament bierzmowania przyjął w roku 1994.
W latach 1994 do 1997 uczył się w V Liceum Ogólnokształcącym w Bielsku-Białej. Po maturze wstąpił do Zakonu OO. Pijarów. Odbył dwutygodniowy postulat w Krakowie, a we wrześniu 1997 roku rozpoczął roczny nowicjat w Łowiczu. 12 września 1998 roku złożył pierwsze śluby zakonne, w kościele św. Józefa Kalasancjusza w Rzeszowie, na ręce Prowincjała Zbigniewa Janiczka. Potem rozpoczął studia filozoficzno-teologiczne w Instytucie Teologicznym Księży Misjonarzy w Krakowie, które zakończył obroną pracy magisterskiej 19 lutego 2004 roku. W międzyczasie rozpoczął studia zaoczne na wydziale filologii polskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim.
22 marca 2003 roku złożył śluby wieczyste, a 17 maja przyjął święcenia diakonatu z rąk bp. Jana Szkodonia w kościele Najświętszego Imienia Maryi w Krakowie. 15 maja 2004 roku przyjął święcenia kapłańskie z rąk bp. Kazimierza Górnego w kościele pod wezwaniem Matki Bożej Ostrobramskiej w Krakowie, a dzień później odprawił mszę św. prymicyjną w naszej Parafii. Od września 2004 roku pracował w nowo otwartej szkole w Elblągu. W lipcu 2006 roku ukończył studia filologii polskiej I stopnia na Uniwersytecie Gdańskim. Od 25 sierpnia 2008 roku był wikariuszem parafii Najświętszej Maryi Panny Królowej Wyznawców w Warszawie (Sanktuarium Matki Bożej Nauczycielki Młodzieży). Jednocześnie pełnił funkcję katechety w szkołach pijarskich i w Szkole Podstawowej nr 3.
Od 28 sierpnia 2010 roku przebywał w Katowicach. Pracował w nowo otwartej pijarskiej szkole podstawowej i gimnazjum na katowickim Osiedlu Bażantów. Pełnił funkcję prefekta szkoły. Od września 2013 roku jest dyrektorem nowo otwartej szkoły podstawowej i gimnazjum w Bolesławcu.

Ks. Witold Zahraj

Urodził się 23 maja 1969 roku w Wiśle, a 15 czerwca tegoż roku przyjął chrzest w kościele św. Klemensa. W latach 1976 do 1984 był uczniem Szkoły Podstawowej nr 1 w Ustroniu. W tym czasie przyjął I Komunię Świętą (5 czerwca 1976 roku) i bierzmowanie (19 marca 1983 roku). Po skończeniu szkoły podstawowej rozpoczął naukę w Technikum Mechaniczno – Elektrycznym w Cieszynie (w latach 1984 do 1989), a po zdaniu matury wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Katowicach.
7 maja 1994 roku przyjął święcenia diakonatu, a 10 czerwca 1995 roku święcenia kapłańskie z rąk bp. Tadeusza Rakoczego, w katedrze św. Mikołaja w Bielsku Białej. Po święceniach diakonatu odbył trzymiesięczną praktykę w Puńcowie.
Od września 1995 roku pracował jako wikary w parafii św. Stanisława w Starym Bielsku, a od września 1999 roku w parafii Opatrzności Bożej w Bielsku Białej. Od września 2004 roku pracował w parafii Opatrzności Bożej w Jaworzu. Od września 2007 roku pracował w parafii św. Jerzego w Cieszynie. Od września 2012 jest wikariuszem w parafii św. Jana Chrzciciela w Bielsku-Białej.
Od 2014 do 2017 roku był kapelanem sióstr Córek Bożej Miłości przy parafii Świętego Michała Archanioła w Wilkowicach. Od 2017 roku, ks. Witold mieszka przy parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bierach.

Lista zmarłych kapłanów, pochodzących z naszej Parafii - tutaj

Spowiedź
PLAN STAŁEGO KONFESJONAŁU
ZOBACZ
Msze Święte
MSZE ŚWIETE
W niedzielę:
7:30; 9:00; 10:30 (dla dzieci); 12:00; 18:00

W tygodniu:
7:00; 8:30; 18:00
Kancelaria
KANCELARIA
W każdy dzień powszedni:
9:00 - 10:00

dodatkowo we wtorki i czwartki:
16:30 - 17:30
Adres
ADRES
ul. Daszyńskiego 15
43-450 Ustroń
Telefon
TELEFON
338542449
Email
E-MAIL
parafiaustron@gmail.com
POLECAMY:
Diecezja Bielsko-Żywiecka|Gość Bielsko-Żywiecki|
© Rzymskokatolicka Parafia pw. Św.Klemensa I, papieża i męczennika w Ustroniu 2018