SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

Przygotowanie do sakramentu małżeństwa dokonuje się w następujących etapach:

- Przygotowanie dalsze, ma miejsce w dzieciństwie, dokonuje się szczególnie przez doświadczenie własnego życia rodzinnego;
- Przygotowanie bliższe, obejmuje młodzież ponadgimnazjalną, służy rozeznaniu własnego powołania, dokonuje się w czasie katechizacji przy parafii, jest poświadczone świadectwem;
- Przygotowanie bezpośrednie rozpoczyna się około sześć miesięcy przed ślubem kościelnym (najczęściej zawarciem zaręczyn).

Spotkania dla narzeczonych stanowiące element bezpośredniego przygotowania do ślubu kościelnego. To forma przygotowania bezpośredniego. Uczestniczą w nich pary narzeczeńskie, które mają już określoną w najbliższej przyszłości, czyli w perspektywie kilku miesięcy, datę ślubu. Zapraszamy przede wszystkim narzeczonych mieszkających w naszej parafii. W spotkaniach mogą też uczestniczyć pary, które ślub będą miały w innych kościołach czy parafiach. Ważnym jest, aby w zajęciach uczestniczyło oboje narzeczonych. Każda para narzeczonych na pierwszym swoim spotkaniu otrzymuje specjalną kartę uczestnictwa, na której zbiera wpisy potwierdzające uczestnictwo w zajęciach.

Przypominamy jeszcze raz - warunkiem koniecznym dla zaliczenia spotkań dla narzeczonych jest udział obydwojga kandydatów do ślubu. Są to dwudniowe spotkania – sobota – niedziela - przygotowujące do zawarcia sakramentu małżeństwa (bez noclegu) w gronie innych par narzeczeńskich.

Program spotkania:

- Sobota 10:00 do 15:00
Jak rozmawiać byśmy się rozumieli,
Sztuka harmonijnego życia w małżeństwie.

- Niedziela 14:00 do 19:00
Odpowiedzialność rodzicielska,
Umiejętność rozwiązania konfliktów,
Świętość życia małżeńskiego,
Wychowanie religijne,
Msza Święta (o 18:00).

Najbliższe spotkania:

5/6 maja 2018 roku
2/3 czerwca 2018 roku
23/24 czerwca 2018 roku

Na kurs przedmałżeński można się zapisać telefonicznie lub osobiście w Kancelarii Parafialnej
(numer to: 33 854 24 49).

Jeżeli związek sakramentalny ma zostać zawarty w naszym kościele parafialnym, to przy zgłoszeniu ślubu w Kancelarii należy przynieść:

- aktualne, tj. z datą do 3 miesięcy wstecz, metryki chrztu,
- dowody osobiste,
- ostatnie świadectwo katechizacji,
- zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej,
- zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (niezbędne gdy małżonkowie chcą, aby ślub kościelny pociągał za sobą również skutki cywilno – prawne – tzw. ślub konkordatowy) lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny,
- wdowcy przynoszą akt zgonu współmałżonka.

Spowiedź
PLAN STAŁEGO KONFESJONAŁU
ZOBACZ
Msze Święte
MSZE ŚWIETE
W niedzielę:
7:30; 9:00; 10:30 (dla dzieci); 12:00; 18:00

W tygodniu:
7:00; 8:30; 18:00
Kancelaria
KANCELARIA
W każdy dzień powszedni:
9:00 - 10:00

dodatkowo we wtorki i czwartki:
16:30 - 17:30
Adres
ADRES
ul. Daszyńskiego 15
43-450 Ustroń
Telefon
TELEFON
338542449
Email
E-MAIL
parafiaustron@gmail.com
POLECAMY:
Diecezja Bielsko-Żywiecka | Gość Bielsko-Żywiecki |
© Rzymskokatolicka Parafia pw. Św.Klemensa I, papieża i męczennika w Ustroniu 2018