Zmarli Duszpasterze pochodzący z naszej Wspólnoty Parafialnej

Ks. Zbigniew Kozioł

Urodził się 1 stycznia 1955 roku w Ustroniu. 5 lutego tegoż roku przyjął chrzest w kościele św. Klemensa.
Od 1961 do 1969 roku uczył się w Szkole Podstawowej nr 1 w Ustroniu. W tym czasie przystąpił do wczesnej Komunii Świętej (w maju 1961 roku), a 8 czerwca 1968 roku przyjął sakrament bierzmowania z rąk bp. Józefa Kurpasa. W latach 1969 do 1973 uczęszczał do Liceum Ogólnokształcącego w Wiśle.
Po zdaniu matury w 1973 roku rozpoczął studia w Wyższym Seminarium Duchownym w Krakowie. 4 marca 1979 roku, w Popielowie, przyjął święcenia diakonatu z rąk bp. Herberta Bednorza, a 7 kwietnia 1980 roku, w Katowicach, święcenia kapłańskie również z rąk bp. Herberta Bednorza.
W latach 1980 do 1983 pracował w parafii św. Józefa w Katowicach – Załężu, a w latach 1983 do 1984 w parafii św. Mikołaja w Lublińcu. Od 1985 roku pracował na misjach w Argentynie. Początkowo w Tres Isletas (do 1997 roku), a później w parafii św. Rocha w Chaco. Zmarł 3 lipca 2009 roku. Pogrzeb odbył się 11 lipca 2009 roku w kościele św. Klemensa w Ustroniu. Pochowany został na cmentarzu parafialnym.

Ks. Józef Balcarek

Urodził się 30 grudnia 1912 roku w Karwinie. Po śmierci ojca i powtórnym zamążpójściu matki zamieszkał w Ustroniu. Święcenia kapłańskie otrzymał 25 czerwca 1939 roku w Katowicach, z rąk bp. St. Adamskiego.
Od 15 lipca do września tegoż roku pracował jako wikariusz w parafii św. Klemensa w Ustroniu. Do 1942 roku był wikariuszem w Jabłonkowie, a do 1943 w Górkach Wielkich.
Został aresztowany przez gestapo w Cieszynie, a potem wywieziony do obozu koncentracyjnego w Buchenwalds, skąd wrócił do Ustronia w maju 1945 roku. Po podleczeniu został skierowany do parafii w Szarleju k/ Piekar Śląskich, a wcześniej na krótko do parafii świętych Apostołów Piotra i Pawła w Skoczowie. Umarł 23 maja 1946 roku, w 34 roku życia i 7 roku kapłaństwa.

Ks. Walenty Herczyk

Urodził się 13 lutego 1914 roku w Brennej. Potem zamieszkał wraz z rodzicami w Ustroniu. Święcenia kapłańskie przyjął w 1938 roku w Kielcach.
W latach 1947 do 1972 był proboszczem parafii Czesławów-Antolka k/ Miechowa. W roku 1950 rozpoczął budowę kościoła, który został poświęcony w roku 1966. Uchwałą Rady Państwa w 1954 roku został odznaczony Srebrym Krzyżem Zasługi.
Po 25 latach pracy przeszedł na stanowisko kuratora Domu Księży Emerytów w Kielcach. Tam zmarł 30 listopada 1973 roku.

Ks. Józef Stec

Urodził się 9 marca 1912 roku w Ustroniu. Święcenia kapłańskie przyjął z rąk bp. St. Adamskiego, w Katowicach, w 1936 roku.
Po święceniach rozpoczął pracę w parafii Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Orzeszu. W 1938 roku został przeniesiony do Orłowej na Zaolziu. Pracował tam jako katecheta. W latach 1939 do 1952 pracował w parafii Michała Archanioła w Kończycach Wielkich.
Od 1952 do 1954 roku był administratorem parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Katowicach Wałnowcu, a w latach 1954 do 1978 był proboszczem parafii św. Józefa w Zabrzegu. Zmarł 13 stycznia 1979 roku. Pochowany został w Zabrzegu.

Ks. Antoni Latocha

Urodził się 7 października 1906 roku w Ustroniu. Święcenia kapłańskie otrzymał 21 czerwca 1931 roku w Katowicach.
Pracował w parafii św. Michała Archanioła w Michałkowicach. Od 1932 roku był kapelanem Sióstr Szkolnych w Strumieniu, a od lipca 1938 roku wikariuszem parafii św. Barbary w Strumieniu. Od grudnia 1938 roku był administratorem parafii św. Mateusza w Ogrodzonej.
Zmarł w czasie transportu do Dachau, 5 czerwca 1942 roku, w 36 roku życia i 11 roku kapłaństwa.

Ks. Stanisław Legierski SAC

Urodził się 1 kwietnia 1906 roku w Ustroniu. Chrztu udzielił mu ks. Józef Kupka w dniu 8 kwietnia 1906 roku.
Pracował w Wadowicach, skąd został przeniesiony do Ołtarzewa. W czasie II wojny światowej został wywieziony do łagru. Walczył w Armii Andersa. Zmarł w wieku 35 lub 36 lat. Pochowany został na terenie Rosji.

Ks. Jan Barabasz

Urodził się 16 maja 1873 roku w Ustroniu. Święcenia kapłańskie przyjął w 1898 roku w Ołomuńcu, a prymicyjną mszę świętą odprawił 10 lipca 1898 roku.. Był wikarym w Polskiej Ostrawie, a następnie w Bielsku-Białej.
W 1907 roku został proboszczem w Czechowicach-Dziedzicach. Po utworzeniu diecezji śląskiej został mianowany dziekanem dekanatu bielskiego, a później członkiem Komisji do Spraw Majątkowych Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie. Był też sędzią Prosynodalnego Sądu Biskupiego w Katowicach.
Był budowniczym kościoła Najświętszej Maryi Panny w Czechowicach-Dziedzicach. W roku 1930 został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi. 17 września 1939 roku został aresztowany za odmowę bicia w dzwony po zdobyciu Warszawy przez hitlerowców. Zmarł 21 czerwca 1941 roku w Dachau.

Ks. Edward Waschitza

rodził się 26 sierpnia 1864 roku w Ustroniu. Święcenia kapłańskie otrzymał 7 lipca 1889 roku w Ołomuńcu. Początkowo pracował jako wikariusz w parafii św. Mikołaja w Bielsku, a następnie w parafii św. Marii Magdaleny w Cieszynie. Powrócił do Bielska pełniąc tam funkcję administratora parafii, a później wikarego, do roku 1895. Zmarł 13 czerwca 1926 roku w Cieszynie, w 62 roku życia i 37 roku kapłaństwa.

Spowiedź
PLAN STAŁEGO KONFESJONAŁU
ZOBACZ
Msze Święte
MSZE ŚWIETE
W niedzielę:
7:30; 9:00; 10:30 (dla dzieci); 12:00; 18:00

W tygodniu:
7:00; 8:30; 18:00
Kancelaria
KANCELARIA
W każdy dzień powszedni:
9:00 - 10:00

dodatkowo we wtorki i czwartki:
16:30 - 17:30
Adres
ADRES
ul. Daszyńskiego 15
43-450 Ustroń
Telefon
TELEFON
338542449
Email
E-MAIL
parafiaustron@gmail.com
POLECAMY:
Diecezja Bielsko-Żywiecka|Gość Bielsko-Żywiecki|
© Rzymskokatolicka Parafia pw. Św.Klemensa I, papieża i męczennika w Ustroniu 2018