Wielki piątek – 30.03.2018

W Wielki Piątek o godzinie 17:15 przeżyliśmy ostatnią Drogę Krzyżową. Rozważania prowadził ks. Mirosław. Po czym rozpoczęły się obrzędy wielkopiątkowe. Po podejściu do ołtarza kapłanów w czerwonych szatach, przypominających o ofierze krwi, ks. Mirek upadł na twarz, trwała modlitwa w milczeniu.

Potem rozpoczęła się liturgia słowa. Chór „AVE” odśpiewał Pasję wg św. Jana. Na zakończenie została odmówiona uroczysta modlitwa powszechna, w której polecaliśmy Bogu siebie i cały świat, wszystkie stany wyrażając w ten sposób pragnienie samego Chrystusa, aby wszyscy byli zbawieni.

Centralnym wydarzeniem tej liturgii była adoracja Krzyża, który został uroczyście wniesiony i stopniowo odsłaniany przy wtórze antyfony. Krzyż adorowali księża, ministranci i zakonne. Wierni mogli to czynić po nabożeństwie. Po adoracji krzyża była Komunia święta. Potem Najświętszy Sakrament został przeniesiony do symbolicznego grobu, gdzie adoracja trwała do godziny 23:00 .