Nasza wspólnota spotyka się w piątki, o godzinie 19.00, w salkach przy parafii św. Klemensa, w budynku starego sierocińca. Spotkania mają charakter modlitewno-formacyjny. Są przede wszystkim nastawione na spotkanie z Bogiem, na uwielbieniu, ale także z drugim człowiekiem.

Spotkania mają charakter otwary – każdy może na nie przyjść, niezależnie od wieku. Dlatego zapraszamy także Ciebie bracie i siostro. Jeśli chcesz doświadczyć mocy Zmartwychwstałego Pana we wspólnocie wierzących – przyjdź!

Nasza wpólnota, jako środowisko Szkoły Nowej Ewangelizacji, opiera się na trzech filarach Szkół Nowej Ewangelizacji. Chcemy ogłaszać bezwarunkową miłość Boga Ojca do wszystkich ludzi, przez którą posłał On na ziemię swojego jedynego Syna, Jezusa, który wyrwał nas z mocy grzechu i zesłał na nas Ducha Świętego (kerigma). Chcemy świadczyć w mocy Ducha, który potwierdza nasze głoszenie przez swoje znaki i charyzmaty. I chcemy to także czynić we wspólnocie – poprzez oparcie się na Bogu i sobie nawzajem.