Polecamy przeczytać katechizm dotyczący tego sakramentu.

Przygotowanie do sakramentu małżeństwa dokonuje się w następujących etapach:

– Przygotowanie dalsze, ma miejsce w dzieciństwie, dokonuje się szczególnie przez doświadczenie własnego życia rodzinnego;
– Przygotowanie bliższe, obejmuje młodzież ponadgimnazjalną, służy rozeznaniu własnego powołania, dokonuje się w czasie katechizacji przy parafii, jest poświadczone świadectwem;
– Przygotowanie bezpośrednie rozpoczyna się około sześć miesięcy przed ślubem kościelnym (najczęściej zawarciem zaręczyn).

Spotkania dla narzeczonych stanowiące element bezpośredniego przygotowania do ślubu kościelnego. To forma przygotowania bezpośredniego. Uczestniczą w nich pary narzeczeńskie, które mają już określoną w najbliższej przyszłości, czyli w perspektywie kilku miesięcy, datę ślubu. Zapraszamy przede wszystkim narzeczonych mieszkających w naszej parafii. W spotkaniach mogą też uczestniczyć pary, które ślub będą miały w innych kościołach czy parafiach. Ważnym jest, aby w zajęciach uczestniczyło oboje narzeczonych. Każda para narzeczonych na pierwszym swoim spotkaniu otrzymuje specjalną kartę uczestnictwa, na której zbiera wpisy potwierdzające uczestnictwo w zajęciach.

Przypominamy jeszcze raz – warunkiem koniecznym dla zaliczenia spotkań dla narzeczonych jest udział obydwojga kandydatów do ślubu. Są to dwudniowe spotkania (sobota – niedziela) przygotowujące do zawarcia sakramentu małżeństwa (bez noclegu) w gronie innych par narzeczeńskich. 

Program spotkania: 

– Sobota 10:00 do 15:00
Jak rozmawiać byśmy się rozumieli,
Sztuka harmonijnego życia w małżeństwie.

– Niedziela 14:00 do 19:00
Odpowiedzialność rodzicielska,
Umiejętność rozwiązania konfliktów,
Świętość życia małżeńskiego,
Wychowanie religijne,
Msza Święta (o 18:00).

Najbliższe spotkania:

14/15.09.2019

19/20.10.2019

9/10.11.2019

14/15.12.2019

25/26.01.2020

15/16.02.2020

21/22.03.2020 – ODWOŁANY

25/26.04.2020 – ODWOŁANY

23/24.05.2020

13/14.06.2020

Na kurs przedmałżeński można się zapisać telefonicznie lub osobiście w Kancelarii Parafialnej 
(numer to: 33 854 24 49).

Jeżeli związek sakramentalny ma zostać zawarty w naszym kościele parafialnym, to przy zgłoszeniu ślubu w Kancelarii należy przynieść: 

– aktualne, tj. z datą do 3 miesięcy wstecz, metryki chrztu,
– dowody osobiste,
– ostatnie świadectwo katechizacji,
– zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej,
– zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (niezbędne gdy małżonkowie chcą, aby ślub kościelny pociągał za sobą również skutki cywilno – prawne – tzw. ślub konkordatowy) lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny,
– wdowcy przynoszą akt zgonu współmałżonka.