Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Jezusa

O godzinie 7:30 Proboszcz w koncelebrze z br. Ryszardem sprawowali Mszę św., po której wyruszyła procesja do czterech ołtarzy, na czele której szedł ministrant z krzyżem. Ksiądz z Najświętszym Sakramentem szedł pod baldachim niesionym przez strażaków, a bezpośrednio przed były dzieci sypiące kwiaty. Były to dzieci głównie pierwszokomunijne. Chłopcy dzwonili dzwonkami. Pozostali, licznie zgromadzeni wierni szli za baldachimem. Wśród nich byli też chórzyści prowadzący śpiew.

Szliśmy trasą ustaloną po raz pierwszy w roku 2014. Pierwszy ołtarz, przygotowany przez młodzież ze wspólnoty „Kaleb” i z kawiarenki „Pod Zielonym Rowerem” znajdował się na skrzyżowaniu ulicy Grażyńskiego i Słonecznej. Drugi stanął na wprost Miejskiego Domu Spokojnej Starości i został przygotowany przez osoby należące do Żywego Różańca. Trzeci ołtarz zatrzymał nas na ul. 3 Maja. Za przygotowanie tego ołtarza była odpowiedzialna Rodzina Kopieczek i sąsiedzi. Idąc dalej ulicą 3 Maja doszliśmy do Rynku. Tam ołtarz przygotowali rodzice dzieci pierwszo i wczesno-komunijnych pod opieką s. Marcji.

Przy każdym ołtarzu wysłuchaliśmy Słowa Bożego i udzielane było błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem dla miejsca, dla mieszkających tam ludzi i dla ich pracy. Przy każdym też ołtarzu otaczaliśmy modlitwą osoby odpowiedzialne za ich przygotowanie.

Na Rynku Proboszcz podziękował wszystkim za udział w procesji, a także za trud włożony w przygotowanie ołtarzy.

Szczególnie zaś gorąco dziękował Dobremu Bogu za przepiękną pogodę i za to, że mogliśmy – idąc w procesji, pokazać naszą wiarę, bowiem uroczystość Bożego Ciała jest wielkim świętem wiary w obecność Pana Jezusa pośród nas.W kościele, po odśpiewaniu uroczystego Te Deum laudamus…, ks. Proboszcz pobłogosławił wszystkich Najświętszym Sakramentem.