Wykład p. Elżbiety i Andrzeja Georg 13.07.2018

Ostatni dzień XIV Festiwalu Ekumenicznego na terenie naszej parafii miał miejsce w piątek. Było to spotkanie połączonym z prezentacją fotograficzną Państwa Elżbiety i Andrzeja Georgów pt: „Domysł śledzeniu podany; Goście Piasta mogli być Cyryl i Metody, apostołowie Słowian”.

Po przywitaniu przybyłych do Czytelni zarówno Parafian jak i Gości przez Księdza Proboszcza, głos zabrał przewodniczący Stow. Ekumenicznego Marcin Janik. Podziękował za współpracę Proboszczowi oraz przew. Stow. Czytelnia Katolicka Barbarze Langhammer.

Prelegent przypomniał, że to obecne spotkanie odbywa się w ramach Spotkań Historycznych i już teraz zaprosił na kolejne, w poniedziałek 24 września.