240. Jak Stary Testament interpretuje chorobę?

W Starym Testamencie chorobę traktowano często jako ciężki egzamin, przeciwko któremu buntowano się, w którym jednak można było rozpoznać element planu Bożego. Już u proroków pojawia się idea, wedle której cierpienie jest nie tylko przekleństwem i nie zawsze konsekwencją własnych grzechów, ale że jego cierpliwe znoszenie uzdalnia do bycia bardziej dla innych.

241. Dlaczego Jezus tyle uwagi poświęcał chorym?

Jezus przyszedł po to, aby ukazać miłość Bożą. Często czynił to w sytuacjach, kiedy człowiek czuje się szczególnie zagrożony: w czasie naszej słabości wywołanej chorobą. Bóg chce, żebyśmy byli zdrowi na ciele i duszy, żebyśmy ponadto byli ludźmi wierzącymi i żebyśmy rozpoznawali przychodzące królestwo Boże.

242. Dlaczego Kościół powinien szczególną troską otaczać chorych?

Jezus pokazuje nam: „Kiedy cierpicie, niebo współcierpi z wami”. Bóg chce być rozpoznany nawet w „bracie najmniejszym” (zob. Mt 25, 40). Dlatego Jezus powierzył swoim uczniom troskę o chorych jako jedno z najważniejszych zadań. Nakazał im: „Uzdrawiajcie chorych” (Mt 10, 8), obiecując jednocześnie Bożą moc: „w Moje imię będą wyrzucać demony (…) Będą na chorych kłaść ręce, a ci zostaną uzdrowieni” (Mk 16, 17 – 18).

243. Dla kogo przewidziany jest sakrament namaszczenia chorych?

Sakrament namaszczenia chorych może przyjąć każdy wierzący, którego zdrowie znajduje się w poważnym niebezpieczeństwie.

244. W jaki sposób udziela się sakramentu namaszczenia chorych?

Istotą obrzędu tego sakramentu jest namaszczenie świętym olejem czoła i rąk, czemu towarzyszą odpowiednie modlitwy.

245. Co sprawia namaszczenie chorych?

Namaszczenie chorych obdarza pociechą, pokojem i siłą oraz ściśle jednoczy chorego w jego niedomaganiu i cierpieniu z Chrystusem. Bowiem Pan wziął na siebie nasze lęki i na swoim ciele poniósł nasze bóle. U niektórych namaszczenie chorych powoduje cielesne uzdrowienie. Jeśli jednak kogoś Pan zechce powołać do siebie, w sakramencie namaszczenia chorych obdarza go siłą w walce z ciałem i w zmaganiach duchowych w tym ostatnim okresie życia. W każdym wypadku namaszczenie chorych powoduje odpuszczenie grzechów.

246. Kto może udzielać sakramentu namaszczenia chorych?

Namaszczenia chorych mogą udzielać tylko biskupi i prezbiterzy, ponieważ to sam Chrystus działa przez ten sakrament mocą ich święceń.

247. Co to jest wiatyk?

Wiatyk to ostatnia Komunia Święta, którą człowiek przyjmuje przed śmiercią.

Źródło: „Youcat polski. Katechizm Kościoła Katolickiego dla młodych”