Ostatnie spotkanie Kręgu Biblijnego przed wakacjami – 23.06.2020

We wtorek 23 czerwca odbyło się ostatnie przed wakacjami spotkanie kręgu biblijnego. Obecny rok formacyjny upłynął nam na zgłębianiu Żywego Słowa zawartego w Psalmach. Składamy serdeczne podziękowania mentorowi klemensowskiej grupy biblijnej – księdzu Krzysztofowi Adamskiemu, dzięki któremu poprzez Jego cierpliwość, szeroki zakres wiedzy oraz ogromne chęci mogliśmy rozwinąć swoje człowieczeństwo i z pasją odkrywać przekaz Boga, skierowany do naszych serc. Przerwa wakacyjna nie oznacza jednak przerwy w czytaniu Pisma Świętego. W myśl inicjatywy Diecezji bielsko-żywieckiej #looknijdopisma zachęcamy do „pochylenia” się nad Słowem Bożym, gdyż jak pisał Św. Hieronim „Nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa”. Do zobaczenia po przerwie wakacyjnej.

Anna Karwot