ROZPOCZĘCIE NOWEGO ROKU SZKOLNEGO – 1.09.2020

1 września po nieco dłuższej niż zwykle przerwie związanej z panującą pandemią do szkół powrócili uczniowie, aby rozpocząć nowy rok szkolny 2020/2021. Z tej okazji o godz. 18:00 została odprawiona Msza Święta w intencji dzieci, nauczycieli i rodziców, której przewodniczył i kazanie wygłosił ks. Krzysztof Adamski. Podczas Eucharystii zostały poświęcone tornistry uczniom klas pierwszych.

Od najbliższej Niedzieli rozpoczynamy tradycyjne Msze Święte z kazaniem dla dzieci, które będą odprawiane o godz. 10:30. Serdecznie zapraszamy do udziału wszystkie dzieci wraz z rodzicami.