Przedostatnie Czuwanie Fatimskie – 13.09.2020

W niedzielę, 13 września odbyło się przedostatnie w tym roku Czuwanie Fatimskie. Od godz. 19:00 trwał Różaniec, gdzie grupy parafialne prowadziły poszczególne części.
Tajemnice Radosne, prowadziły: Róże Różańcowe,
Tajemnice Światła, prowadziło: Koło przyjaciół Radia Maryja,
Tajemnice Bolesne, prowadził: Apostolat Maryjny i Apostolstwo Dobrej Śmierci,
Tajemnice Chwalebne, prowadziła: Świecka Rodzina Franciszkańska i Grupa Biblijna.

O godzinie 21:00 rozpoczęła się najważniejsza część Czuwania – Apel Jasnogórski oraz Msza Święta, którą celebrował ks. Krzysztof Zięba wraz z ks. Michałem Wójcikiem. Podczas homilii, kaznodzieja przywołał wezwanie Maryi z wrześniowego objawienia, czyli wołanie o modlitwę o pokój. Najpierw o pokój w naszych sercach, gdyż tyle w nich niepokoju, gdyż tak często dajemy się ponieść światowej ułudzie. Ks. Krzysztof pytał, czy my jesteśmy gotowi, by posiąść serce pełne zawierzenia, pełne ufności, serce wolne od chorej troski o pieniądze, dobrobyt i inne pokusy świata, ponieważ nikt z nas nie żyje dla siebie i nikt nie umiera dla siebie, jeżeli żyjemy, żyjemy dla Pana, jeżeli umieramy, umieramy dla Pana, jak pouczał nas św. Paweł w drugim czytaniu. Po raz kolejny padło wezwanie o modlitwę o pokój w naszych małżeństwach, domach, samotności, jak również o pokój na świecie i naszej ojczyźnie. Na zakończenie wszystkim wiernym zostało udzielone Błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem.

Poniżej można wysłuchać kazania ks. Krzysztofa.

Zapraszamy na ostatnie w tym roku Czuwanie Fatimskie, które odbędzie się 13 października.