Uroczystość Wniebowzięcia NMP – 15.08.2018

W środę wraz z całym Kościołem czciliśmy Matkę Bożą Wniebowziętą. W tym też dniu wspominaliśmy kolejną rocznicę Cudu nad Wisłą oraz Święto Wojska Polskiego. Uroczysta Msza św. z tej okazji była sprawowana o godz. 1030, Po procesyjnym wejściu, przy dźwiękach orkiestry, do kościoła, Ks. Proboszcz przywitał obecnych przedstawicieli Władz Miejskich z Burmistrzem i Przewodniczącym RM, przedstawicieli Policji, Straży Granicznej, Poczty Sztandarowe, Kombatantów i wszystkich parafian i Gości. Zachęcał do modlitwy za naszą Ojczyznę i za poległych dla Ojczyzny Żołnierzy.

Kazanie w czasie Mszy św. powiedział ks. Paweł Olszewski, opiekun ostatniej grupy oazowej.

Jako wyraz naszej wdzięczności odśpiewaliśmy Te Deum laudamus, a na koniec pieśń Boże coś Polskę…

Przed końcowym błogosławieństwem Proboszcz poświęcił przyniesione do kościoła kwiaty i zioła, w ten sposób zaznaczając, że w tym dniu wg tradycji wspominamy Maryję nazywaną Matką Bożą Zielną.

Proboszcz zaprosił wszystkich chętnych do przejścia pod Pomnik Pamięci Narodowej, gdzie miały miejsce uroczystości miejskie. Po krótkim przemówieniu burmistrza, Ireneusza Szarca, przedstawiciele poszczególnych grup złożyli kwiaty.