Dni Klemensowe 2018

Serdecznie  zapraszamy  na  XVIII  Dni  Klemensowe,  które  odbędą  się  w  naszej  Parafii  w  dniach  od  12  listopada  do  18  listopada  2018  r.   Tegoroczny  program  zawiera  wernisaż,  koncert,  spotkania  z  ciekawymi  prelegentami  oraz  uroczystą  Sumę  Odpustową.  Wydarzenia będą  odbywały  się  Kościele  św.  Klemensa  lub  Czytelni  Katolickiej  im.  Jerzego  Nowaka  zgodnie  ze  szczegółami  na  załączonym  plakacie.