Dni Klemensowe – poniedziałek 12.11.2018

Poniedziałek był pierwszym z XVIII Dni Klemensowych. Zostaliśmy zaproszeni do sali Czytelni Katolickiej na wernisaż wystawy pana Marka Wacława Judyckiego, której tytuł brzmiał „Ornitologia stosowana – patriotycznie”. Wszystkich zgromadzonych powitał ks. prob. Wiesław Bajger. Wyraził przy tym swoją radość, że już po raz osiemnasty możemy się w ten sposób przygotowywać do naszego odpustu ku czci św. Klemensa. Przypomniał przy tym słowa wyjęte z listu napisanego do Koryntian – Zachęca nas Pan, abyśmy wierząc w Niego całym sercem oddali się bez żadnego lenistwa i niedbałości wszelkim czynom dobrym, a które są mottem tych dni.

Potem głos zabrał nasz gość. Dowiedzieliśmy się skąd wziął pomysł na stworzenie takiej wystawy, a jest tym fakt, że bardzo dużo herbów ma w tle jakiegoś ptaka. Między innym godło Polski z orłem białym. I ptaki te często symbolizują patriotyzm. Usłyszeliśmy też, że p. Marek od dziecka był uczony patriotyzmu, głównie za sprawą dziadka – legionisty.

I w ten sposób całe nasze spotkanie upłynęło w duchu patriotyzmu. Śpiewaliśmy pieśni patriotyczne, wysłuchaliśmy wierszy o naszej, często zniewolonej Ojczyźnie, o początkach odzyskiwania niepodległości. Panu Markowi towarzyszył znany nam już poeta, Bronisław Wątroba. Przeczytał gwarowy wiersz o stworzeniu świata, m.in. fragmenty dotyczące stworzenia wszelkiego ptactwa. Zapoznał nas też z gwarową parafrazą Ewangelii św. Jana oraz historią  I wojny światowej, również spisanej gwarą górnośląską.