Dni Klemensowe – wtorek 13.11.2018

We wtorek spotkaliśmy się w kościele na koncercie. Tytuł programu słowno-muzycznego „Ta, co nie zginęła”. nawiązywał do najsłynniejszego polskiego wiersza okresu 
 wojny światowej autorstwa Edwarda Słońskiego, w którym ukazane są dramatyczne doświadczenia Polaków, którzy jako poddani trzech zaborców musieli brać udział w walkach po przeciwnych stronach frontów. Poprzez prezentację tekstów z różnych epok literackich, począwszy od oświecenia poprzez romantyzm, Młodą Polskę aż po teksty z XX wieku został ukazany, czym dla Polaków była i jest ojczyzna i związany z nią szeroko pojęty patriotyzm.

W wykonaniu aktora Artura Pierścińskiego usłyszeliśmy piękne recytacje patriotycznych utworów, a wśród nich – „Gawęda o miłości do ziemi ojczystej” Wisławy Szymborskiej, „Polska” Antoniego Słonimskiego, „Mała dziewczynka z AK” K.K. Baczyńskiego, „Hymn do miłości ojczyzny” Ignacego Krasickiego czy ostatni rozkaz generała Kleeberga do żołnierzy SGO “Polesie”. Tym recytacjom towarzyszył podkład muzyczny w wykonaniu Ewy Sadowskiej. Wybrzmiały melodie m.in. – F. Chopina, K. Szymanowskiego czy M.K Ogińskiego.

Koncert zapowiadała Beata Zamorska. Przypomniała nam, że  Koncert realizowany był w ramach projektu pt. „Muzyka dla wszystkich – koncerty w szkołach wiejskich i dla wybranych środowisk na wsi i mieście” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu Kultura Dostępna. To, że mogliśmy go wysłuchać jest zasługą p. Sabiny Muras z Bielskiego Towarzystwa Muzycznego i za to p. SABINIE BARDZO DZIĘKUJEMY.