Dni Klemensowe – środa 14.11.2018

Kolejny dzień XVIII Dni Klemensowych miał miejsce w Czytelni Katolickiej. Przemysław Korcz zaprosił nas na prelekcję „Ustrońska niepodległość. Ustroń i jego mieszkańcy u schyłku Wielkiej Wojny.” Po przywitaniu przez Księdza Proboszcza, przew. Stow. Czytelnia Katolicka pogratulowała w imieniu Parafian naszemu burmistrzowi wyboru na ten urząd. Otrzymał od nas drobny upominek i dedykację – Zachęca nas Pan, abyśmy wierząc w Niego całym sercem oddali się bez żadnego lenistwa i niedbałości wszelkim czynom dobrym. Odśpiewaliśmy również sto lat.

Dziękując za  takie przyjęcie, burmistrz-elekt wspomniał, że dopiero w pewnym momencie dotarło do niego, że początek jego burmistrzowania przypada na czas 100. lecia niepodległości.

Prelekcja p. Przemka miała tło patriotyczne. Wspomniane były zrywy ustroniaków i mieszkańców terenów sąsiednich dla odzyskania wolności, dla odbudowy państwowości. Podkreślił, że polskość na tych terenach odżyła dzięki wierze.