ŚWIĘTO KONSTYTUCJI TRZECIEGO MAJA – 3.05.2020

W niedzielę, w dniu Święta Konstytucji 3 Maja intencją Mszy św. o godz. 1030 była modlitwa za naszą Ojczyznę. Sprawował ją ks. prob. Wiesław Bajger, który na początku przywitał obecnych w kościele – burmistrza Przemysława Korcza, przew. RM Marcina Janika i przew. Stowarzyszenia Ekumenicznego Łukasza Sitka, oraz ks. Dariusza Lercha z parafii ewangelicko-augsburskiej w Ustroniu, który później powiedział kazanie. Zostali też przywitani wszyscy obecni w kościele oraz ci, którzy uczestniczyli w domach za pośrednictwem przekazu internetowego.

W kazaniu ks. Dariusz podkreślał, że dziś jest czas, aby dziękować Panu za naszą wolność, za to, że mamy Chrystusa i w Nim możemy trwać. Powinniśmy sobie zadać pytanie – czy wypełniamy zadanie bycia uczniem Chrystusa.

Na koniec Eucharystii zostało zaśpiewane za dar wolnej Polski uroczyste Te Deum laudamus…, a przed samy wyjściem Boże coś Polskę.

Tym razem na Mszy św. w intencji Ojczyzny nie było pocztów sztandarowych, a jedynym „przedstawicielem” był sztandar Armii Krajowej, który jest własnością Parafii.

Barbara Langhammer