Dziękczynienie za tegoroczne plony – 23.08.2020

W niedzielę na Mszy św. o godz. 9:00 dziękowaliśmy Dobremu Bogu za tegoroczne zbiory z naszych pól, łąk i ogrodów. Wchodzących do kościoła witał, jak co roku, intensywny zapach chleba, który czuło się mimo założonych na twarzy maseczek. Uwagę zwracała też piękna dekoracja z wieńcem dożynkowym eksponowanym przy ołtarzu. Ksiądz Proboszcz przywitał wszystkich przybyłych do kościoła, podkreślając z radością obecność  przedstawicieli Władz Miasta – burmistrza Przemysława Korcza z małżonką oraz vice burmistrz Dorotę Fijak z mężem. Przywitał wszystkich, którzy chcą dziękować Panu Bogu za otrzymane dary i łaski. Zaznaczył, że przyszliśmy, aby modlić się za wszystkich rolników. Kazanie powiedział ks. Krzysztof Adamski (można je wysłuchać na stronie parafialnej). Po kazaniu Ksiądz Proboszcz pobłogosławił bochenki chleba, które podarowały piekarnie „Bethlehem”, „U Brzęczka” i „U Troszoka”, a które po zakończeniu Eucharystii przedstawiciel każdej rodziny mógł zabrać do domu. Jako dziękczynienie Panu Bogu za dary potrzebne dla naszego życia odśpiewaliśmy uroczyste Te Deum laudamus…

Barbara Langhammer