Prelekcja Elżbiety i Andrzeja Georgów – 9.08.2020

W ostatnią niedzielę 9.08.2020 roku w Czytelni Katolickiej odbyło się kolejne spotkanie z patronami Europy. Tytuł spotkania: Św. Teresa Benedykta od Krzyża – Edyta Stein – w poszukiwaniu Prawdy. Dokładnie w tę właśnie niedzielę wspominaliśmy św. Teresę Benedyktę od Krzyża – Edytę Stein, będącą także współpatronką diecezji bielsko-żywieckiej. Kilkunastu najwytrwalszych uczestników spotkań w Czytelni Katolickiej przybyło na to spotkanie, dostosowując się do obowiązujących nakazów epidemicznych. Wszyscy, oprócz prowadzącego spotkanie, mieli maseczki lub przyłbice. Po-mieszczenie stale było wietrzone przez otwarcie okien i drzwi wejściowych do sali Czytelni. Uczestników spotkania powitał ks. proboszcz Wiesław Bajger, który poprowadził modlitwę na rozpoczęcie wykładu.

Następnie prowadzący spotkanie przybliżył zebranym po-stać św. Teresy Benedykty od Krzyża – Edyty Stein, jej życiorys: okres dzieciństwa i nauki szkolnej oraz studia we Wrocławiu, a także półroczną pracę pielęgniarki Czerwonego Krzyża w 1915 roku w wojskowym szpitalu w Hranicach na Mora-wach. Następnie przedstawił kolejno jej studia filozoficzne w Getyndze, Freiburgu u najwybitniejszego wówczas filozofa Edmunda Husserla osiągnięcia naukowe, wreszcie docenturę w Munster. Szczegółowo opowiedział o drodze Świętej do konwersji na katolicyzm, z najistotniejszym momentem w całej jej biografii, kiedy to po całonocnej lekturze biograficznej książki Księga życia, autorstwa św. Teresy z Avilla, wypowiedziała najsławniejsze słowa: „To jest prawda!”. W dalszej części wykładowca wspomniał też o prawie dziesięcioletniej pracy pedagogicznej w Spirze, i o jej wykładach na zjazdach i kongresach pedagogicznych w wielu miastach Europy. I wreszcie o decyzji o wstąpieniu do Karmelu. Trudnej ze względu na matkę, która jako ortodoksyjna Żydówka nie mogła tej decyzji zaaprobować. Później dołączyła do niej siostra Róża, która nigdy nie została zakonnicą. Prowadzący spotkanie wymienił najważniejsze dzieła św. Teresy Benedykty od Krzyża – Edyty Stein, w których przewija się poszukiwanie Prawdy, tej najważniejszej w życiu prawdy, Najwyższej Prawdy, Boga, w Św. Trójcy Jedynego. Szczególnym odkryciem Św. Teresy Benedykty od Krzyża było to, że prawdą jest Miłość, Ojca do Syna, który dla naszego zbawie-nia, umarł na krzyżu. Edyta Stein spotyka Jezusa Chrystusa, który mówi o sobie: „Ja jestem Prawdą” (J 14,8). I bardzo szyb-ko rozpoznaje, że prawda ma twarz, którą jest miłość. W ten sposób odnalazła cel swojego życia: „Miłość Boga, która jest całkowicie skoncentrowana w krzyżu Chrystusa”. Prawda w cierpieniu wyrażona została w jej niedokończonej pracy: Wiedza Krzyża. Św. Teresa Benedykta od Krzyża jest uosobieniem apostolskiego wołania i obietnicy. „Nie pozbawiajcie Krzyża sensu!”. On jest prawdą o Bożej miłości: „W Krzyżu zbawienie!” Zakończenie wykładu to opowiadanie o dramatycznych chwilach przed aresztowaniem w Karmelu w Echt w Holandii. 2 sierpnia 1942 roku została wraz z siostrą Różą aresztowana przez Gestapo. Poprzez obozy przejściowe, obozie w Amersfoort i Westerbork, siostry zostały przetransportowane do Auschwitz – Birkenau. Tam zginęły w komorze gazowej, najprawdopodobniej 9 sierpnia 1942 roku. Tak zakończyło się życie tej niezwykłej kobiety, Żydówki, filozofa i katolickiej za-konnicy. Ulubionej świętej św. Jana Pawła II, który podczas kanonizacji w Kolonii powiedział o niej: „wielka córka Izraela i Karmelu”. A tym zdaniem prowadzący spotkanie zakończył wykład: Edyta Stein odnalazła Boga i Prawdę, a w nich człowieka. Może w ten sposób odbudować drogę do świata współczesnego wszystkim ludziom. W prezentacji fotograficznej przedstawiono zdjęcia samej Świętej z rodziną, siostrą, kolegami z uczelni, w okresie pracy w szpitalu, po studiach i po docenturze, a także z młodzieżą w Spirze. Ostatnie fotografie św. Teresy Benedykty od Krzyża pochodzą z klasztorów w Kolonii i Echt. Większą część prezentacji stanowiło przedstawienie miejsca kaźni, obozu i ruin komór gazowych w Birkenau, a także fotograficzna dokumentacja z Seminarium Naukowego w |Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu p. t. „Edyta Stein – łączy” i obchodów 70. rocznicy śmierci w 2012 roku Prezentacji fotograficznej towarzyszył docierający z kościoła do Czytelni przez otwarte okna, śpiew po łacinie ks. Krzysztofa i wiernych podczas odbywającej się w tym czasie Mszy św.

Opracowali: Elżbieta i Andrzej Georgowie