Msza Św. w intencji Ojczyzny – 15.08.2020

W sobotę 15 sierpnia w wraz z całym Kościołem obchodziliśmy Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Matka Boska została wzięta do Nieba.

«Wielbi dusza moja Pana,
i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy.
Bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy.
Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą
wszystkie pokolenia.
Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny.
święte jest Jego imię,
A Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie
nad tymi, co się Go boją.
Okazał moc swego ramienia,
rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich.
Strącił władców z tronu, a wywyższył pokornych.
Głodnych nasycił dobrami, a bogatych z niczym odprawił.
Ujął się za swoim sługą, Izraelem,
pomny na swe miłosierdzie.
Jak przyobiecał naszym ojcom,
Abrahamowi i jego potomstwu na wieki».

To słowa, które Maryja wypowiedziała, gdy udała się do Elżbiety (z Ewangelii wg św. Łukasza)

W tym dniu obchodziliśmy również Święto Wojska Polskiego oraz 100. rocznicę Bitwy Warszawskiej tzw. Cudu nad Wisłą z 1920 roku.
Z tej okazji intencją Mszy św. o godz. 10:30 była modlitwa za Ojczyznę. Ks. prob. Wiesław Bajger przywitał przybyłych do kościoła wymieniając z nazwiska burmistrza Ustronia p. Przemysława Korcza oraz radnego p. Aleksandra  Poniatowskiego. Z powodu trwającej nadal pandemii nie było, jak w poprzednich latach, orkiestry, naszego chóru czy pocztów sztandarowych. Jedynym symbolem patriotycznym był ustawiony sztandar Światowego Związku Armii Krajowej który przed laty podarował naszej Parafii p. Bolesław Szczepaniuk.
W kazaniu ks. Krzysztof przypomniał, że uroczystość Wniebowzięcia NMP została ogłoszona jako dogmat 1 listopada 1950 roku przez papieża Piusa XII. Mówił m.in. o znaczeniu tego święta dla wierzących (poniżej można wysłuchać tego kazania).
Po Komunii św. na pamiątkę wspomnienia Matki Bożej Zielnej Ksiądz Proboszcz odmówił modlitwę na poświęcenie ziół i kwiatów. Nie została użyta woda święcona do ich poświęcenia.
Na zakończenie Mszy Świętej odśpiewaliśmy „Boże, coś Polskę”. Nie było też tradycyjnego przejścia pod Pomnik Pamięci Narodowej.